Ajuntament d'Argentona / Ajuntament / Política privacitat
Política privacitat
 
Comparteix al FacebookCompartir a Twitter
D'acord amb l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que té relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, les vostres dades seran tractades per part de l'Ajuntament d'Argentona, com a responsable d'aquestes.
Responsables del tractament

Ajuntament d’Argentona. C/ Gran, 59 08310 Argentona
Telèfon 937974900 oac@argentona.cat www.argentona.cat

Dades de contacte delegat de protecció de dades

DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Servei d'Assistència Municipal i Suport Estatègic - DPD Ens Locals

dpd.ajargentona@diba.cat

Diputació de Barcelona
Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B 2a planta
Passeig de la Vall d'Hebron, 171
08035 Barcelona

Finalitat del tractament

Mantenir la vostra relació amb l’Ajuntament d’Argentona als efectes de la comunicació del delegat de protecció de dades

Base jurídica

Compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. Les dades són obligatòries per tramitar la sol•licitud

Destinataris

Les vostres dades no es comunicaran a tercers

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o surpimir-les, oposar-vos al tractament i sol•lictar-ne la limitació, enviant la vostra sol•licitud a l’adreça de l’Ajuntament d’Argentona o mitjançant la seva seu electrònica https://seuelectronica.argentona.cat

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la vigència de la comunicació

Reclamació

Podeu presentar una reclamació adreçada a l’Ajuntament d’Argentona, en paper o mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament d’Argentona https://seuelectronica.argentona.cat


 
^AJUNTAMENT D'ARGENTONA

c/ Gran, 59
08310 Argentona
Tel 937 974 900 - Fax 937 970 800