Argentona.cat - AJUNTAMENT D'ARGENTONA

L'Ajuntament a les xarxes socials
Facebook Twitter Flickr Youtube
SUBSCRIU-TE AL BUTLLETÍ ELECTRŌNIC

Deixa'ns el teu correu electrōnic i setmanalment rebrās les notícies d'Argentona i actes d'agenda més destacats

NOTICIES
Pla Estratčgic d'Argentona

El document Pla Estratčgic d’Argentona, és la recopilaciķ final dels treballs realitzats des de novembre de 2004 fins a febrer del 2006.

Aquest document inicial es complementa amb l'Informe de Valoraciķ de l'Avenį del Pla Estratčgic, de 30 d'abril de 2008, que recull el treball de poc més d’un any de seguiment del Pla Estratčgic inicial, desenvolupat entre gener de 2007 i abril de 2008. Aquest document té un valor de síntesi i registre del treball realitzat, perō el principal actiu és el treball de coordinaciķ i intercanvi que ha suposat, aportant coneixement i informaciķ, i iniciant un enfocament transversal en la implementaciķ del Pla Estratčgic.

El municipi d’Argentona va dur a terme la realitzaciķ del Pla Estratčgic per definir una estratčgia de desenvolupament del municipi en consonāncia amb el context territorial, basada en la participaciķ dels ciutadans i ciutadanes i en la implicaciķ dels agents socials i econōmics, així com associacions, entitats, institucions, empreses i organitzacions.

La realitzaciķ del Pla estratčgic va estar promoguda per l’Ajuntament d’Argentona, amb el suport de la Diputaciķ de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i va comptar amb l’assistčncia tčcnica de l’empresa Actíva Prospect.

La finalitat del procés és definir l’estratčgia de desenvolupament integral d’Argentona en una perspectiva a mig i llarg termini i preveure les accions necessāries per la seva transformaciķ. En definitiva, determinar les línies estratčgiques que orientaran el treball en el municipi en els propers 10-15 anys.

Els objectius complementaris que acompanyen el treball sķn:

  • Disposar d’una base tčcnica d’anālisi territorial, sociodemogrāfica i de l’activitat econōmica.
  • Combinar l’anālisi tčcnica amb un procés de participaciķ obert en el que s’han implicat institucions, entitats, associacions, agents, empreses i persones a títol individual.
  • Contribuir a reforįar xarxes de comunicaciķ, coneixenįa i interacciķ que fomenten la cohesiķ social en el municipi.
  • Potenciar una cultura estratčgica comuna entre els diferents agents i estimular la concertaciķ entre els agents implicats.
  • Disposar d’unes línies d’accions que permetin la seva implantaciķ, gestiķ, seguiment i avaluaciķ posteriors.

La formulaciķ del Pla Estratčgic obre la possibilitat de la seva implantaciķ, seguiment i avaluaciķ i permet iniciar el procés de gestiķ estratčgica del municipi.

En definitiva, el Pla Estratčgic pretén promocionar Argentona des de diferents vessants, com el sōciocultural, el lúdic, el mediambiental, el de qualitat de vida i el de competitivitat econōmica, entre altres.

Aquest document estā estructurat en 4 parts:

  • Un part introductōria que exposa, a grans trets, la metodologia de treball utilitzada.
  • La primera fase de treball sobre la diagnosi, realitzada entre els mesos de gener a abril del 2005.
  • Una segona fase sobre les estratčgies, realitzada entre els mesos de maig a juliol.
  • Una tercera fase per elaborar el pla d’accions, realitzada entre els mesos de setembre a desembre.
Publicat el 17.11.2006
COMPARTIRComparteix al FacebookCompartir a Twitter